Swedturn

ETT TILLFÖRLITLIGT MODULUPPBYGGT SVARVSYSTEM

SwedTurn är ett moduluppbyggt svarvsystem, byggt på våra basmaskiner. Maskinerna är konstruerade och utvecklade för att uppnå högt ställda krav från svensk industri gällande effektivitet, hög precision och stabilitet. Samtliga produkter levereras operatörsvänliga, för enkel omställning, åtkomlighet till arbetsstycke och med hänsyn för smidig service.

ST200
Minsta medlemmen i SMTs maskinfamilj. Med optionerna CPC & mätstation ser svarvcellen automatiskt till att varje detalj uppfyller kraven på toleranser & mått.
ST300
Med optionerna motspindel & Direct drive tools technology optimerar ST 300 spånavverkingen vid både svarvning & fräsning.
ST500
Vår mest sålda maskintyp. En extremt stabil & robust konstruktion gör ST 500 pålitlig & högpresterande år efter år. Levereras i fyra olika maskinlängder.
ST600
ST 600 är en vidareutveckling på ST 500 robusta konstruktion där utökad sving & svarvbar diameter ökar din konkurrenskraft.
ST700
Även ST700 är en utveckling av baskonstruktionen från ST500. Genom utökad spindelhöjd & sving har maskinen ett stort tilllämpningsområde.
ST1200
ST 1200 är framtagen för korta detaljer. Levereras med chuck eller palletsystem. Standard frässpindel- enheten har Z-, B- & C2-axel, kan förses med Y-axel.
Show More

© 2019 SMT Machine Tools AB

SPINNER
VERKTYGSMASKINER

SMT Swedturn är agent i Sverige för tyska SPINNER, som tillverkar verktygsmaskiner för både skärande & fräsande bearbetning samt automationslösningar för en effektiv produktion.

KONTAKTA OSS

+46 (0)21 - 80 51 00

info@smtswedturn.se

 

Fabriksgatan 5

731 50 Köping

Sweden

SMT
SWEDTURN

Copyright © 2018 SMT Swedturn.

All Rights Reserved.